Locatie expositieschermen

1. Stadsloket Oost
Oranje-Vrijstaatplein 2

2. Middelbare school MLA 2#
C. van Eesterenlaan 50

3. Kiemm Montessori
Tweede Oosterparkstraat 33

4. Cultureel centrum MAQAM
Jan van Schaffelaarplantsoen 2

5. Basisschool De Punt
Kwelderweg 5

6. Buurthuis Eigenwijks
Albardakade 5-7